Kundcase

KundCase Consector

Om Consector:

Consector har en tjänst som kallas för låneförmedling. Deras primära mål är att hjälpa kunder att jämföra privatlån och bolån från flera olika banker vilket därmed underlättar för kunden att hitta billigare lånealternativ. När tjänsten lanserades jämfördes enbart privatlån men med tiden har det ökats med bolån samt jämförelser av kreditkort.

”Målsättningen är att minska räntekostnaderna”

Företaget grundades 2014 och drivs av entreprenörerna Pontus Holgersson och Jonas Ryberg. Bakom satsningen står även stora investerare så som Verdane Capital, Optimizer Invest samt försäkringsbolaget Max Matthiessen.

Deras vision är att ”revolutionera hur konsumenterna upphandlar lån i Norden”.

Den ekonomiska utvecklingen för företaget har varit mycket god sedan starten. År 2015 var omsättningen på knappt 6 miljoner för att kraftigt öka 2016 till knappt 16 miljoner. Expansionen har skett genom genomtänkt marknadsföring, en smidig konsumentvänlig tjänst samt nya samarbeten. Exempelvis har samarbete med Max Matthiessen skapat en helt ny kundgrupp och möjlighet till synergieffekter där försäkringsbolaget nu även kan erbjuda sina kunder låneförmedling via Consector.

Vad har StyleWeb jobbat med?

Oavsett om det handlar om en E-handel, informationsportal eller låneförmedlare är layout och designen inte allt. Det spelar ingen roll hur snygg och tilltalande websidan är för kunden så länge som ingen konvertering sker. Det handlar alltså om att få kunden att utföra ett visst moment. Inom E-handeln handlar det om att sälja produkter men det kan lika gärna handla om att besökaren ska läsa en specifik artikel eller signa upp för nyhetsbrev.

När vi blev inkopplade att jobba med Consector hade företaget redan en webbplats men ville utveckla den med hjälp av webbdesign för att på ett tydligare sätt möta kundens behov och målet med webbplatsen. Ett mål som därmed hade ett flertal syften vilka även i sig har en synergieffekt.

För det första skulle förbättrad webbdesign skapa ett tydligare och starkare varumärke. Ett starkt varumärke som skapar förtroende hos kunden. För när det handlar om privatekonomiska tjänster och produkter krävs en stor trovärdighet hos kunden för att tjänsten ska utnyttjas. Det är troligtvis en stor orsak till att så många fortfarande har alla sina banktjänster hos en och samma bank (oftast en storbank). Där finns tryggheten och trovärdigheten. Även om det inte är det bästa alternativet.

För att skapa trovärdighet har ett tydligare fokus lagts på att presentera Frågor och Svar samt den informationsbank som finns på webbplatsen med fokus på lån och lånerelaterade begrepp. En trovärdighet som därmed skapar synergieffekt med ökad konvertering.

Vi har även sett över de ”flaskhalsar” som uppstått när jämförelser av lån skett via webbplatsen. Rent teknisk fungerade tjänsten utmärkt och mötte kundens behov. Men genom att se på hur detta sedan presenteras för kunden kunde en smidigare lösning hittas som skapar fördelar utifrån hur kunden uppfattar den jämförelse som skett. Genom att skapa en mer användarvänlig tjänst byggs även förtroende, trovärdighet och i längden ökad konvertering.